SALVE SLOVAKIA s.r.o.

Rating a informácie o SALVE SLOVAKIA s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre SALVE SLOVAKIA s.r.o. 9942 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 583133. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 32.7280% spoločností je horších ako SALVE SLOVAKIA s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti SALVE SLOVAKIA s.r.o." href="http://salve-slovakia.sk-rating.com/">
   <img src="http://salve-slovakia.sk-rating.com/salve-slovakia.png" width="150" height="25" alt="Rating SALVE SLOVAKIA s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating SALVE SLOVAKIA s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia